Zákazníkům nabízíme tyto služby:

Jednorázové práce - objednané, realizované v předem dohodnutém termínu a v předem dohodnutém rozsahu

Pravidelné práce - trvalý smluvní vztah, služby opakované v rozsahu definovaném v servisní smlouvě

                                                                                                                                   >>   více informací 

Pokud zákazník projeví zájem o pravidelné servisní služby, je mu obratem podle požadovaného rozsahu zpracována cenová nabídka zohledňující charakter a rozsah servisované technologie a stejně tak i požadovanou rychlost havarijního zabezpečení ap.

Další činnosti - služby a práce souvisící s technologiemi výměníkových stanic  

       

        > Jak služby objednat ?

          > Přímo objednat !

 

                                                                                                                       >>   zpět M top