Objednávání našich služeb

naše služby je možné objednat formou objednávky  nejlépe po předchozí telefonické dohodě. Nejrychleji nám objednávku doručíte e-mailem. Případně je také možné objednávku poslat pomocí kurýrní či poštovní služby.

Ve výjimečných případech je akceptovatelné i telefonické objednání prací, ovšem i v takovémto případě musí být objednávka v papírové podobě předána zasahujícímu technikovi při příjezdu na místo realizace.

V každé objednávce musí být uvedeny následující údaje: jméno a adresa objednatele, název firmy a její IČOpřesné místo realizace, telefonní kontakt na objednatele (nejlépe mobilní) a dále pak také to, co objednáváte, v jakém předpokládaném rozsahu a termínu realizace. Pokud bude objednatel  na místě zastupován zástupcem, je nezbytné také uvést jeho jméno a telefon.

Vaše objednávka Vám bude vhodným způsobem potvrzena a nebo Vám bude z kapacitních důvodů navržen jiný, náhradní termín realizace.

Pokud se nejedná o havarijní zásah doporučujeme naše služby objednávat vždy alespoň s předstihem 48 hodin !

 

   > Přímo objednat !

 

 

                                                                                                                       >>   zpět M top