Voda v přírodě obsahuje minerální soli (kyselý uhličitan vápenatý, kyselý uhličitan hořečnatý). Tvrdost vody pak záleží na charakteru půdy, kterou protéká: vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. Tvrdost vody znamená množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. Podle obsahu vápníku a hořčíku je tedy voda měkká nebo tvrdá.

  Obsah se měří v mmol/l a dále přepočítává na tzv. německé nebo francouzské stupně.

Německé stupně:

1 mmol/l=5,6°

Francouzské stupně:

1mmol/l=10°


Stupnice tvrdosti vod:

velmi měkká

0 - 0,7 mmol/l

měkká

0,7 - 1,3 mmol/l

středně tvrdá

1,3 - 2,1 mmol/l

dosti tvrdá

2,1 - 3,2 mmol/l

tvrdá

3,2 - 5,3 mmol/l

velmi tvrdá

>5,3 mmol/l

 

                                                                                                                                                                              >>   zpět "o stanicích"