Pojistné ventily

 

Otevírací tlak pojistných ventilů DUCO

po (kPa)

Při po do 300 kPa je udávaná tolerance +/- 10%

Při po nad 300 kPa je udávaná tolerance +/- 30 kPa

 To znamená, maximální provozní tlak systému, kde jsou použity pojistné ventily musí brát v potaz snížení o udávanou toleranci otevíracího tlaku pojistného ventilu.

Tlak při plném otevření pojistných ventilů DUCO – Systémy vytápění

pmax (kPa)

Tlak při plném otevření pojistného ventilu dosahuje pmax = 1,2 x po

To znamená, že při použití konstrukčního tlaku sekundárního topného systému PN6 je nejvyšší možný otevírací tlak pojistného ventilu 5bar (0,5 MPa). Je proto nutné zvážit volbu otevíracího tlaku pojistného ventilu. Při zvýšení rozdílu maximálního provozního tlaku a otevíracího tlaku pojistného ventilu se zmenší nutný objem expanzního zařízení, což je výhodné.

 Tlak při plném otevření pojistných ventilů DUCO – Systémy TUV

pmax (kPa)

Tlak při plném otevření pojistného ventilu dosahuje pmax = 1,1 x po, avšak minimálně po + 60 kPa

To znamená, že při použití pojistných ventilů o otevíracím tlaku 10 bar je maximální hodnota tlaku při plném otevření 11 bar. Při dodržení podmínky tlaku sekundárního systému TUV 1,0 MPa musí být navržen pojistný ventil o otevíracím přetlaku 9,091 bar, tedy 9 bar.

 

Použito pramenů:    Tabulka údajů PV Duco,  Reflex News 2001, ČSN 13 4309

                              Autor:  Ing. D. Bubeník           Redigoval: M. Mach

 

 

 

                                                                                                                                                                          >>   zpět "ostanicích"