O nás, o naší firmě

Jsme volné sdružení lidí, kteří léta pracují ve stejném oboru. Každý do našeho sdružení přináší svou odbornost a své letité zkušenosti a hlavně také svou kapacitu. Zákazníkům se snažíme nabízet komplexní služby v naší relativně úzké specializaci. Podle našeho názoru tyto služby profesionálně a odborně poskytované na trhu chybí. Provozovat a udržovat komplikované technologie výměníkových stanic bez potřebné kvalifikace, znalostí, zázemí a zkušeností je nejen nerozumné, ale mnohdy až životu nebezpečné. Bohužel takovýchto provozovatelů je velmi mnoho. Naše služby jsou pro ně alternativou.     


Jedná se tedy o podnikání fyzických osob na základě živnostenských listů.

Zastřešujícím subjektem je:    Martin Mach,   IČO 15073823,   jsme plátci DPH

Jeho praxe v oborech teplárenství a topenářství je velmi dlouhá a rozsáhlá, od samostatného projektování, přes provozování  a údržbu kotelen a výměníkových stanic, dále pak příprava výroby, investiční činnost, mnoholetá práce v teplárenství, až po praxi v servisu technologií kompaktních výměníkových stanic u předních výrobců v České republice.

Našimi stálými i občasnými zákazníky jsou různí majitelé a provozovatelé výměníkových stanic, kteří potřebují servisní a technickou podporu případně jen opravu technologie výměníkových stanic. Plošně servisní činnost prakticky není v rámci České republiky omezena. Je to jen otázka dohody.

Dalším nepominutelným segmentem námi poskytovaných služeb je smluvní provozování technologií výměníkových stanic. Mezi našimi zákazníky jsou resp. i byly  například dětské  jesle,  mateřské školky, poliklinika, pediatrické centrum, samoobsluhy, supermarkety, obchodní řetězce, společenství vlastníků, soukromí vlastníci domů a dále pak i například městské části ap. Ve věci provozování se zaměřujeme zejména na technologie v rámci tzv. "Velké Prahy".

                                                                                                                                 

                                                                                                                                              >>   zpět M top